Styrelsen

För nuvarande sitter en interimstyrelse för Tönnets fiberförening:

Person:                           Telefonnr:                           Mail-adress:
Thomas Persson            070-5540536                   thomas.edgrens@euronics.se

Arne Berglund             070-2074040                     arne.berglund55@gmail.com

Kenneth Eriksson       070-3644436                     eksharadsbyggservice@telia.com

Mats Berglund             070-3208835                     mats.056344049@telia.com

Per Nordlund               070-6474726                     stackerud21@hotmail.com

Fredrik Nordlund       070-5146224                     game_man43@hotmail.com

Christina Bratt             073-8209793                    christina_bratt@hotmail.com