Kartor

• Karta över Fibernätsområden i Hagfors Kommun:
Fibernätsområden i Hagfors Kommun

De röda prickarna representerar medlemsfastigheterna i de följande tre kartorna:

• Karta över Hornnäs med medlemmar:
Hornnäs

• Karta över Stackerud med medlemmar:
Stackerud

• Karta över Östra Tönnet med medlemmar:
Tönnet