Detta har hänt

Årsmöte 2018-06-17

Se denna länk för årsmötesprotokollet: Årsmöterprotokoll

2:a Juni 2017

Zitius kommer med ett erbjudande om fiberanslutning i vårt område. Priset är 21.900kr och är baserat på 260 anslutna fastigheter. Från och med nu får alla som är intresserade av fiber i området gå in på www.fibertillalla.se och anmäla sitt intresse. Alla avtal skall vara Zitius tillhanda senast 15/8 2017. Alla frågor besvaras givetvis av styrelsen som vanligt och vi är behjälpliga om osäkerhet råder kring avtalen.

9:e April 2017

Nu börjar det hända saker!

Zitius vill bygga ett fibernät i vårt område, där du som fastighetsägare – för ett fast pris – kan ansluta dig! Det gäller bara att vi blir tillräckligt många som ansluter sig.
(Zitius är ett Telia-ägt företag; de har redan börjat projektering i Edebäck-Emtbjörk-Bergsäng.)
Arbetet börjar i slutet av det här året och blir klart under 2018.
Vi – Östra Tönnet Fiberförening– kommer att jobba tillsammans med Näs-Hara-Västra Tönnet Fiberförening, samt områdena Yggenäs-Byn-Halla-Snöre-Älvbäck-Nore. Arbetsnamnet för området blir Byn-Tönnet Fiber.
Zitius kommer med ett skarpt erbjudande med pris, och presenterar anslutningsavtalet i slutet av april.
Under maj-juni skriver du anslutningsavtal med Zitius (skall vara klart till 30/6).
Augusti-oktober, projektering och markavtal.
November, – byggstart på vissa sträckor.
Under 2018 – helt klart.
En del uppgifter faller på fiberföreningen (för att priset skall hålla sig inom rimliga gränser):
1. Alla, alltså även du som medlem, hjälper till att sprida informationen, så att ingen blir ovetande och missar att ansluta sig. Styrelsen kommer naturligtvis att uppdatera hemsidan och dela ut flygblad till alla.
2. Du kommer att skriva anslutningsavtalet antingen direkt på nätet med din e-legitimation, eller via pappersvägen med underskrift. Oavsett metod, så kommer styrelsen att hjälpa dig om du vill.
3. Vi har i april delat ut flygblad med mera information (och på hemsidan förstås) och mer kommer allt eftersom.
4. Ordinarie föreningsstämma blir söndag den 7:e maj. Kom då!
Mer om hur det går till, mer om tidsplanen, mer om anslutningsavtalet, mer information!
Nu kör vi!

11:e Mars 2017
Hej alla!
Det har varit lite lugnt på fiberfronten, men nu börjar det hända en del.
På måndag 13-3 Kl 19.00 är det ett möte med Zitius och kommunen i Bergsängs skola om hur vi skall gå vidare med fiberbyggnaden utan bidrag . Det finns tydligen flera företag som är intresserade att bygga kommersiellt i vårt område. Ekshärads tätort är nu klart för byggnation med Fibergruppen.
Styrelsen kommer att vara representerad på mötet. Det är fritt om någon mer vill komma.

December 2016
Den 29 november hölls ett möte i Hagfors.
Det handlade om en kommersiell fiberutbyggnad i Hagfors kommun,
och om en kommunal utbyggnad av ett spridningsnät till de glesare kommundelarna (som ju vi tillhör).
Detta blir då med hjälp av s.k. ERUF-pengar, som kommunen kan söka.
Utbyggnadsetapperna av spridningsnätet är tre stycken.
Vår del ligger i etapp tre, och går från trakten av Sjögränd och upp på båda sidor av älven till Stackerud respektive Borg i vårt område.

Oktober 2016
Att bygga fiber med hjälp av bidrag från Jordbruksverket gick ju inte – det beskedet fick vi i maj – och utsikterna att få bidrag i framtiden är minimala. Dem kan vi glömma.

 

• 28 februari 2016

Föreningen är godkänd och registrerad under namnet Östra Tönnet Fiber Ekonomisk förening.

• 3 februari 2016

Föreningen skickar förfrågan om registrering hos Bolagsverket, beräknad handläggningstid ca 2 veckor.

• 31 januari 2016

Ett stormöte hålls på Bågskytten (gamla kommunhuset) i Ekshärad där Johnny Lövgren från Hagfors Kommun informerar om fiber samt deras roll och arbete med fiber-utbyggnaden.

• 14 januari 2016

Möte i slaktboden Hornnästäppa, styrelsefunktionärer utses.
Ett konstituerande möte hålls för bildande av interimsstyrelse.

Mötesprotokoll 14/1-16

• 3 januari 2016

Möte på Euronics i Ekshärad där Roland Bratt från Näs-Hara-Västra Tönnets fiberförening var inbjuden och medverkade. Han berättade om deras verksamhet, en intressant och givande information från en förening som redan påbörjat arbetet och kommit ganska långt. Det beslutades att en ekonomisk förening ska registreras och en interimsstyrelse ska bildas snarast för att kunna göra en grovplanering och erhålla en kostnadskalkyl för projektet.
Mötet beslutade samtidigt att ett stormöte skall hållas, detta för att alla boende inom området Fallan-Stackerud ska kunna få information om vad fiber innebär samt vad som händer den dagen Telia stänger ner vårt befintliga kopparnät.
Johnny Lövgren på Hagfors Kommun skall kontaktas för medverkan på detta möte.

Mötesprotokoll 3/1-16

• 14 december 2015

Ett möte hålls hos Mats och Anna-Karin Berglund på Tangen, där beslutas att vi ska gå vidare och se vilket intresse som finns för fiber.
Närvarande: Mats Berglund, Arne Berglund, Kenneth Eriksson, Thomas Persson, Fredrik Nordlund och Maria Gustafsson.

• Mars 2015

En första intresseanmälan skickas ut på initiativ av Torbjörn Halvarsson Ynäs och Mats Berglund Tönnet för att inventera intresset för fiber.