Dokument

Här finns olika dokument, filer och PDF:er.

Protokoll från årsmötet 2019

Verksamhetsberättelse Tönnet fiber 2017

Protokoll från årsmötet 2018

Ekonomi 2017

Fiberanslutningsavtal för Byn och Tönnet fiber

Protokoll från årsmötet 2017

Info-Fiber

Tönnets-fiber-association

Hagfors Kommuns bildspel om fiber

Föreningsstadgar

Medlemsansökan

Sammanställning från medlemsregister

Fibernätsområden i Hagfors Kommun

Mötesprotokoll:

Mötesprotokoll 27/5-18

Mötesprotokoll 9/4-17

Mötesprotokoll 6/3-17

Mötesprotokoll 5/6-16

Mötesprotokoll 8/5-16

Mötesprotokoll 3/4-16

Mötesprotokoll 6/3-16

Mötesprotokoll 3/1-16

Mötesprotokoll 14/1-16