Förläggning påbörjad!

Under vecka 37 har förläggning av fiberslangar till basfiber påbörjats. Starten sker i Stackerud och sen vidare söderut mot Tönnet. I vårt grannområde v:a Tönnet-Näs samt Byn-Bergsäng är stora delar av detta jobb klart.

👷 🔌

Detta bildspel kräver JavaScript.

Kallelse för årsmöte 2019 / Summoning for the annual meeting 2019

Ärende: Stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt information om dagsläget.

Tid: Torsdagen den 4 April 19:30
Plats: Slaktboden, Hornnästäppan

Välkomna!
Styrelsen

 

The statutory and annual meeting is due, with up to date information.

Time: Thursday the 4th of April, 7:30 p.m.
Place: The Slaughterhouse, Hornnästäppan

Welcome!
The Administration

Kallelse för årsmöte / Summoning for the annual meeting

Det är dags för årsmöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk förening (org.nr 769631-7200).

Tid: Söndag den 17 juni kl 19.00
Plats: Slaktboden, Hornnästäppan

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fiberläget och föreningens roll.

OBS! Endast fullvärdig medlem i den ekonomiska föreningen har rösträtt under årsmötesförhandlingarna

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

It is time for the annual meeting with Östra Tönnet fiber enonomic association (org.nr 769631-7200).

Time: Sunday the 17th of June, 7 p.m.
Place: The Slaughterhouse, Hornnästäppan

Conventionally annual meeting-negotiations, alongside information regarding the fiber-situation and the role of the association.

N.B! Only legitimate members within the economical association are entitled to cast vote during the negotiations.

A warm welcome!
The Administration

Orderbekräftelser

Nu har orderbekräftelserna på avtalen från Zitius börjat komma och därmed är vi garanterade att det blir fiber i området.

Zitius målsättning är att påbörja leverans i augusti 2018 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till december 2019.

Byggandet skall samordnas med den stamfiber som kommunen skall bygga i området.

Har ni ej fått någon orderbekräftelse via  E-post eller brev inom den närmaste tiden, kontakta då Zitius på tel: 020-11 85 00

Hej på er!

Nu är det klart att det blir fiber!

Zitius kommer att skicka ut bekräftelse på avtalen innan Nyår.

De som har skickat in avtal elektroniskt kommer att få bekräftelse via E-post, så håll koll på mailen. Kika även i skräppost-mappen ifall det hamnar där!

De avtal som skickats in med brev får bekräftelse med vanlig post.

MVH
Tönnet Fiber

VIKTIGT!

Vi hoppas att alla fått ett avtalsförslag från Zitius via mail eller i brevlådan. Observera att mailet kan ha hamnat under ”skräppost”! Det är vår förhoppning att så många som möjligt fyller i dessa omgående och registrerar/skickar in till Zitius snarast, trots att slutdatum är 15/8. Om inte ni fått något avtal kan ni ladda ner det i länken nedan.

Den som vet med sig att er mailadress ej finns registrerad i anmälan så kontakta Thomas eller Mats så vidarebefordrar vi den till Zitius och det medför att ni kan registrera ert avtal elektroniskt samt få all information direkt från Zitius.

Det är för att vi i styrelsen, och även ni andra ska kunna hinna hjälpa dom med avtalen som så önskar då sista inlämningsdatum ligger relativt nära i tid. Det är den här avtalsprocessen som tar lång tid att färdigställa.

Mats har beställt skyltar som kommer ut så snart ert avtal blivit registrerat.

Tänk på att ni som skickar in avtal per post måste skicka med en kopia på körkortet som legitimation. Glöm inte fylla i betalsätt, fastighetsbeteckning mm. Ej komplett avtal kommer i retur vilket fördröjer registreringen.

Vill ni ha hjälp med kopiering kontakta Thomas Persson eller Mats Berglund snarast.

Tack för hjälpen med detta!

Styrelsen

 

Fiberanslutningsavtal för Byn och Tönnet fiber

Kallelse till informations och årsmöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk förening.

Tid: Söndag den 7 maj kl 18.00

Plats: Bågskytten Ekshärad (gamla kommunalhuset)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fiberläget. Johnny Lövgren från Hagfors kommun kommer och berättar om vad som händer.

 

OBS! Endast fullvärdig medlem i den ekonomiska föreningen har rösträtt under årsmötesförhandlingarna.

Vi hoppas att så många som möjligt passar på att ta tillfället i akt att få veta mer om fiber och vi får ett stort deltagarantal.

Varmt välkomna!

Interimsstyrelsen

Digital flygbladsversion i .pptx: Kallelse, års- och informationsmöte

Info från möte med Hagfors kommun, ZITIUS och Region Värmland 29/11-16

Hagfors Kommun har börjat agera i fiberfrågan, detta genom att via Region Värmland söka EU bidrag för att bygga stamfibernät där inte fibern är utbyggd idag.

Förutsättningar för denna lösning på fiber är att kommunen får EU-bidrag samt att det är, ca 70 % av de boende i området som tecknar sig. ZITIUS som är ett dotterbolag till Telia anser då att det går att få lönsamhet för projektet.

 

För den sträcka som berör oss så skall det komma besked om EU bidrag i slutet av december.

Får vi detta EU-bidrag, gäller följande:

För de sträckor som får beviljade bidrag bygger kommunen stamfibernätet, ett avtal har upprättats med ZITIUS. De bygger och drift tar fibernätet fram till kund för ett fast pris av 21 900 kr. (40m grävning på tomt ingår).

ZITIUS kommer att under kvartal 1 2017, att komma med ett erbjudande om att teckna sig för fiber.

 

Gustava och Skoga har fått klartecken om EU bidrag och erbjudande från ZITIUS.

Medlemmar, bidrag och samarbete

Vi kan i dagsläget glädjande konstatera att vi har 57 medlemmar i föreningen, vilket får anses som mycket bra då vi ligger på 86% av de permanentboende fastigheterna. Vi har lämnat in underlag till fibergruppen för grovprojektering men då de har hög arbetsbelastning börjar dom titta på detta först nästa vecka.

Som framgått av media har det delats ut dryga 104 Mkr i fiberbidrag till 17 föreningar och kommersiella aktörer. Våra grannar i väst, Tönnet/Hara fiberförening hade ansökt om bidrag men hamnade utanför utvalda föreningar på grund av att man prioriterade större föreningar med fler hushåll. Västanbergs fiber däremot erhöll bidrag nu och vi väntar med spänning på att se när de kommer igång.

Vi blev kontaktade av ordföranden i Tönnet/Haras förening Roland Bratt som bjöd in några representanter från vår styrelse till ett styrelsemöte med dom samtidigt med några representanter från Byn/Yggenäs. Thomas Persson, Mats Berglund samt Arne Berglund deltog från vår förening. Vi kunde konstatera att vi måste börja jobba gemensamt i någon form för att stärka vår position, hur är dock ej klart. Det finns fler olika varianter på hur ett samarbete skulle gå till och som steg ett kontaktar vi Hagfors kommun för ett möte med dom och övriga fiberföreningar, mer information kommer allt eftersom.

Interimstyrelsen
Östra Tönnet fiber