Kallelse för årsmöte 2019 / Summoning for the annual meeting 2019

Ärende: Stadgeenliga årsmötesförhandlingar samt information om dagsläget.

Tid: Torsdagen den 4 April 19:30
Plats: Slaktboden, Hornnästäppan

Välkomna!
Styrelsen

 

The statutory and annual meeting is due, with up to date information.

Time: Thursday the 4th of April, 7:30 p.m.
Place: The Slaughterhouse, Hornnästäppan

Welcome!
The Administration