Kallelse för årsmöte / Summoning for the annual meeting

Det är dags för årsmöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk förening (org.nr 769631-7200).

Tid: Söndag den 17 juni kl 19.00
Plats: Slaktboden, Hornnästäppan

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fiberläget och föreningens roll.

OBS! Endast fullvärdig medlem i den ekonomiska föreningen har rösträtt under årsmötesförhandlingarna

Varmt välkomna!
Styrelsen

 

It is time for the annual meeting with Östra Tönnet fiber enonomic association (org.nr 769631-7200).

Time: Sunday the 17th of June, 7 p.m.
Place: The Slaughterhouse, Hornnästäppan

Conventionally annual meeting-negotiations, alongside information regarding the fiber-situation and the role of the association.

N.B! Only legitimate members within the economical association are entitled to cast vote during the negotiations.

A warm welcome!
The Administration