Orderbekräftelser

Nu har orderbekräftelserna på avtalen från Zitius börjat komma och därmed är vi garanterade att det blir fiber i området.

Zitius målsättning är att påbörja leverans i augusti 2018 och att hela fibernätet skall vara färdigbyggt till december 2019.

Byggandet skall samordnas med den stamfiber som kommunen skall bygga i området.

Har ni ej fått någon orderbekräftelse via  E-post eller brev inom den närmaste tiden, kontakta då Zitius på tel: 020-11 85 00