Kallelse till informations och årsmöte med Östra Tönnet fiber ekonomisk förening.

Tid: Söndag den 7 maj kl 18.00

Plats: Bågskytten Ekshärad (gamla kommunalhuset)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar samt information om fiberläget. Johnny Lövgren från Hagfors kommun kommer och berättar om vad som händer.

 

OBS! Endast fullvärdig medlem i den ekonomiska föreningen har rösträtt under årsmötesförhandlingarna.

Vi hoppas att så många som möjligt passar på att ta tillfället i akt att få veta mer om fiber och vi får ett stort deltagarantal.

Varmt välkomna!

Interimsstyrelsen

Digital flygbladsversion i .pptx: Kallelse, års- och informationsmöte