Info från möte med Hagfors kommun, ZITIUS och Region Värmland 29/11-16

Hagfors Kommun har börjat agera i fiberfrågan, detta genom att via Region Värmland söka EU bidrag för att bygga stamfibernät där inte fibern är utbyggd idag.

Förutsättningar för denna lösning på fiber är att kommunen får EU-bidrag samt att det är, ca 70 % av de boende i området som tecknar sig. ZITIUS som är ett dotterbolag till Telia anser då att det går att få lönsamhet för projektet.

 

För den sträcka som berör oss så skall det komma besked om EU bidrag i slutet av december.

Får vi detta EU-bidrag, gäller följande:

För de sträckor som får beviljade bidrag bygger kommunen stamfibernätet, ett avtal har upprättats med ZITIUS. De bygger och drift tar fibernätet fram till kund för ett fast pris av 21 900 kr. (40m grävning på tomt ingår).

ZITIUS kommer att under kvartal 1 2017, att komma med ett erbjudande om att teckna sig för fiber.

 

Gustava och Skoga har fått klartecken om EU bidrag och erbjudande från ZITIUS.