Sista anmälningsdagen 29/2-16

Efter stormötet i Ekshärad beslutades att 2016-02-29 är sista anmälningsdagen som medlem i fiber-föreningen.

OBS! Ju snarare dess då bättre, för enklare planering. Vi måste därefter påbörja sammanställningen av fastigheter ingående i föreningen och markera in dessa på kartan. Den kartan kommer sen att ligga till grund för grovprojekteringen.